Donasjoner/donations

Alt overskuddet fra webshoppen til Team Rubicon Norge går uavkortet til organisasjonen. Vi operer etter 35/65 formelen. Det betyr at maksimum 35% av overskuddet kan gå til drift, 65% går til katastrofefondet som skal gjøre gode ting i verden. Dette gjelder IKKE donasjoner. Donasjoner går 100% til vårt katastrofefond.

The surplus of all sales goes directly into supporting Team Rubicon Norway. We operate after an 35/65 formula. This means no more than 35% can go to operate the organisation. 65% goes directly to our disaster fund. Doing good things for the world. Donations are different. 100% of donated funds goes directly to our disaster fund.