Samlebestilling (bulk)

I oppstarten av vår webshop vil vi ikke ha et lager av varer. Dette av flere grunner. Det er vanskelig å vite hva som vil selge i starten, i tillegg til at et varelager vil utgjøre en høy kostnad. Derfor vil varer som er merket med Bulk (B) bli samlet opp (samlebestiliing).

Vi har ofte et minsteantall for at produktet ikke skal bli for dyrt. Normalt vil samlebestilling bli utført over en periode over to uker (raskere om vi når nødvendig antall). Deretter vil det være ca to ukers leveringstid. Dersom du ikke ønsker å vente 4-5 uker på å få levert varen, IKKE bestill denne. Vent da til den eventuelt er på lager.